Image Alt
  /  polityka prywatności

Polityka prywatności  

Dbając o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest HOLIMA GROUP Magdalena Stachurska, z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska, nr 16, lok. 6, NIP: 6971933950

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres, lub elektronicznie na adres email: kontakt@holistyczne.com.pl

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane osobowe przekazujemy tylko zaufanym odbiorcom takim jak: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Posiadasz następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  • usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG, nie stosujemy też profilowania.